Metodika auditu použitelnosti www stránek

Metodika auditu použitelnosti www stránek

Audit použitelnosti je formulován experty na danou problematiku a vychází z jejich dlouhodobých zkušeností na poli internetu a znalosti konkrétní problematiky.

Aby analýza byla objektivní a případnou profesionální deformaci vyvážila laická zkušenost, provádíme testování na malé skupině běžných uživatelů internetu ze tří různých věkových skupin. Testovaným osobám zadáme úkol, o kterém předem víme, že odpověď na něj stránky zadavatele obsahují. Sledujeme reakce testovaných osob – sociologicky řečeno „přímým nezúčastněným pozorováním“ – zaznamenáváme si jejich navigační kroky, vnímáme komentování situace.

Kam dál z metodiky auditu použitelnosti?

  1. přečíst si vzor auditu použitelnosti www stránek
  2. dozvědět se také o auditu přístupnosti a auditu optimalizace SEO
  3. požádat o nabídku na zhotovení auditu použitelnosti


Web na klíč
Ohlasy
„Naší společnosti se podařilo najít ve firmě Svist 21 partnera, který pracuje na vysoké úrovni, umí poradit a doporučit nejmodernější technologie, které zaručují úspěšnost.” říká Ivan Polonský, vedoucí marketingu - Ingtours CK spol. s r.o.
Jak začít

Nejste spokojeni se svými současnými www stránkami? Navštěvuje váš web málo zákazníků? Zjistíme proč a doporučíme vám, jak to změnit. Nechte si od nás zhotovit audit použitelnosti, přístupnosti a optimalizace SEO - vyberete-li si nás pro odstranění slabých míst, audity budou zdarma.

Rychlý kontakt
Změnit jazyk